Strona główna » Inwestycje

Podpisanie umów o dofinansowanie wodociągu i ciągnika do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża

Gmina Łomża otrzyma dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych na realizację dwóch inwestycji: "Budowa ...
więcej

Ulica Leśna we wsi Stare Kupiski oddana do użytku

W dniu dzisiejszym, to jest 05 maja 2015 r. została oddana do użytku nowa droga – ulica Leśna we wsi Stare ...
więcej

Nowa elewacja na budynku świetlicy w Mikołajkach

Projekt pn. „Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki”.
więcej

Projekty zrealizowane i realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych w latach 2007-2013

Projekty zrealizowane i realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych w perspektywie finansowej 2007-2013.
więcej

Boisko sportowe wielofunkcyjne w Nowych Kupiskach

Projekt pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowych K...
więcej

Remont świetlicy wiejskiej w Czaplicach

Projekt pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplice”.
więcej

Remont świetlicy wiejskiej w Chojnach Młodych

Projekt pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojny Młode”.
więcej

Remont świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym

Projekt pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemień Nadrzeczny”.
więcej

Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Kupiskach

Projekt pn. „Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości N...
więcej

Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzputach Młodych

Projekt pn. „Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości S...
więcej

Nowe place zabaw w Gminie Łomża

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Łomża poprzez budowę placów zabaw w miej...
więcej

Wymiana pokryć dachowych w świetlicach w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały

Projekt pn. „Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łomża w miejscowościach: Boguszyce, N...
więcej

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Boguszycach i Puchałach

Projekt pn. „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Boguszyce i Puchały”.
więcej

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Giełczynie

Projekt pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9 m3, przyłączem wodoc...
więcej

Rozbudowa świetlicy w Jednaczewie

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Jednaczewo”.
więcej

Zagospodarowanie punktu widokowego w Siemieniu Nadrzecznym

Projekt pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 612 w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne,...
więcej

Nowe instrumenty muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Pniewie

Projekt p.n. „Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie Gminnego O...
więcej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Puchałach

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchały”
więcej

Nowe boisko sportowe wielofunkcyjne w Wygodzie

Projekt pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Wygodz...
więcej

Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Łomża i gimnazjum gminnego

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku edukacyjno – administracyjno- biurowego w Łomży".
więcej