Strona główna » Inwestycje

Remont mostu w Konarzycach. Droga nieprzejezdna

W związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej Konarzyce – Łochtynowo od dnia 12 sierpni...
więcej

Remont ul. Młynarskiej w Konarzycach coraz bliżej

Realizowany przez Powiat Łomżyński przy współpracy z gminą Łomża remont ul. Młynarskiej w Konarzycach wraz ...
więcej

Mieszkańcy Starych Kupisk doczekali się nowej drogi

W ubiegłym tygodniu nastąpił oficjalny odbiór robót przy ul. Dwornej w Starych Kupiskach, której budowa dof...
więcej

Plany rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w naszej gminie

Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował wniosek naszej gminy o ujęcie zadania inwestycyjnego ...
więcej

Dofinansowanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Kupiskach

W maju b.r. Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pozytywnie wniosek naszej gminy o dofinansowanie termomod...
więcej

Pierwsza taka droga w województwie podlaskim

10 maja mieszkańcy wsi Modzele – Skudosze i Modzele – Wypychy świętowali wraz z samorządowcami otwarcie now...
więcej

Schetynówki w gminie Łomża na ukończeniu

Równo rok służy mieszkańcom całkowicie odnowiona ul. Leśna w Starych Kupiskach. Była to pierwsza schetynówk...
więcej

Dwór w Czaplicach otrzymał dotację

Gmina Łomża uzyskała wsparcie finansowe z budżetu województwa podlaskiego (50%) na wykonanie inwentaryzacji...
więcej

Kolejna droga w budowie

Trwają prace budowlane na ul. Dwornej we wsi Stare Kupiski. Inwestycja opiewa na kwotę 521 tys. zł, z czego...
więcej

Drogowa współpraca między samorządami

Gmina Łomża wspólnie z Powiatem Łomżyńskim planuje remont ul. Młynarskiej w Konarzycach wraz z przebudową z...
więcej

Modzele - Skudosze i Modzele - Wypychy wkrótce z nową drogą

Z początkiem lutego ruszyła inwestycja przebudowy drogi biegnącej przez wsie Modzele – Skudosze i Modzele –...
więcej

Konsultacje społeczne w Jednaczewie

Wójt Gminy Łomża informuje, że w dniu 16.02.2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Jednaczewie odbęd...
więcej

Szansa na dofinansowanie budowy kolejnych dróg

Zatwierdzono wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2016...
więcej

Wójtowie z posłem o obwodnicy Łomży

W Urzędzie Gminy Łomża miało miejsce spotkanie Posła Lecha Kołakowskiego, Wójta Gminy Piątnica Krzysztofa K...
więcej

Trasy rowerowe w gminie Łomża

Gmina Łomża uczestniczy w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” , który składa się z pięciu odrębn...
więcej

Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Łomży

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dnia 09 lipca 2015 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży odbył...
więcej

Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Stare Kupiski - zakończona

W dniu 15 czerwca 2015 r. Komisja Odbioru Robót pod przewodnictwem Wójta Gminy Łomża dokonała odbioru zada...
więcej

Zaproszenie na spotkania w sprawie obwodnicy Łomży

Zgodnie z informacjami, jaką otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białysto...
więcej

Zakup ciągnika z przyczepą do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża

"Zakup ciągnika z przyczepą do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża" w ramach działania "Podstawowe usłu...
więcej

Umowa na dostawę ciągnika do usług komunalnych podpisana

W dniu 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na dostawę ciągnika, przyczepy samowyładowczej i ładowacza...
więcej