Strona główna » Inwestycje
8
lip
2020

Inwestuj i korzystaj z ulgi podatkowej dla twojej firmy

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie gminy Łomża może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja to:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
  • Zmiana procesu produkcyjnego
  • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT- wynosi:

50 % dla dużego przedsiębiorcy

60 % dla średniego przedsiębiorcy,

70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNAW KRAJU

Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.

Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe i jakościowe

kryterium ilościowe  - minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca w gminie Łomża

10 mln zł  – duży przedsiębiorca

 2 mln zł – średni przedsiębiorca

500 tyś. zł – mały przedsiębiorca

200 tyś. zł – mikroprzedsiębiorca

kryterium  jakościowe - ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania w gminie Łomża 4.

 

NAJNIŻSZA WYMAGANA ILOŚC PUNKTÓW W KRAJU

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

- firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.

- firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

 

UWAGA!

Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych wydaje

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

ul. T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki   ul. A. Mickiewicza 15 19-300 Ełk

     87 565 22 17     87 610 62 72

ssse@ssse.com.pl   elk@ssse.com.pl

 

Szczegółowe informacje:

www.ssse.com.pl

 

 

 

Przedsiębiorcówzainteresowanychinwestowaniem w gminie ŁomżaobsługujeWydziałObsługiInwestora w Ełku.

 

tel. 87 610 62 72
fax 87 610 33 53
e-mail: 
elk@ssse.com.pl 
e-mail: 
goldap@ssse.com.pl

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.