BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lipca 2020

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lipca 2020

Wiadomości

Podstawowa kwota dotacji 2020

Dodanie nowej wiadomości: Podstawowa kwota dotacji 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lipca 2020

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lipca 2020

Wiadomości

Postanowienie Nr 142/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 142/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lipca 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2020

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XV sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XV sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XIV/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XIV/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lipca 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lipca 2020

Wiadomości

Piotr Kłys

Dodanie nowej wiadomości: Piotr Kłys - [Wszystkie zmiany]

Dorota Pazik

Dodanie nowej wiadomości: Dorota Pazik - [Wszystkie zmiany]

Anna Lachowska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Lachowska - [Wszystkie zmiany]

Antoni Szepietowski

Dodanie nowej wiadomości: Antoni Szepietowski - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Paluszkiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Paluszkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Dobrzycka

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Dobrzycka - [Wszystkie zmiany]

Marcin Tabędzki

Dodanie nowej wiadomości: Marcin Tabędzki - [Wszystkie zmiany]

Ewa Hermanowska

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Hermanowska - [Wszystkie zmiany]

Katarzyna Sierzputowska

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Sierzputowska - [Wszystkie zmiany]

Bożena Łada

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Łada - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Arnista

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Arnista - [Wszystkie zmiany]

Ewa Magdalena Dubowik

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Magdalena Dubowik - [Wszystkie zmiany]

Sławomir Gawrych

Dodanie nowej wiadomości: Sławomir Gawrych - [Wszystkie zmiany]

Anna Magdalena Górtatowska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Magdalena Górtatowska - [Wszystkie zmiany]

Wiesława Kłosińska

Dodanie nowej wiadomości: Wiesława Kłosińska - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Jolanta Kozicka

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Jolanta Kozicka - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Krassowska

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Krassowska - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Lusa

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Lusa - [Wszystkie zmiany]

Karol Łebkowski

Dodanie nowej wiadomości: Karol Łebkowski - [Wszystkie zmiany]

Beata Michalak

Dodanie nowej wiadomości: Beata Michalak - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Edward Sęk

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Edward Sęk - [Wszystkie zmiany]

Tomasz Paweł Tyszka

Dodanie nowej wiadomości: Tomasz Paweł Tyszka - [Wszystkie zmiany]

Anna Wądołowska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Wądołowska - [Wszystkie zmiany]

Hanna Wichorowska

Dodanie nowej wiadomości: Hanna Wichorowska - [Wszystkie zmiany]

Sławomir Zacharczyk

Dodanie nowej wiadomości: Sławomir Zacharczyk - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Jankowski

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Jankowski - [Wszystkie zmiany]

Sylwester Bednarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Sylwester Bednarczyk - [Wszystkie zmiany]

Ryszard Chiliński

Dodanie nowej wiadomości: Ryszard Chiliński - [Wszystkie zmiany]

Kamil Cieślikiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Kamil Cieślikiewicz - [Wszystkie zmiany]

Arkadiusz Józef Dmochowski

Dodanie nowej wiadomości: Arkadiusz Józef Dmochowski - [Wszystkie zmiany]

Bożena Jackowska

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Jackowska - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Jałowiecka

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Jałowiecka - [Wszystkie zmiany]

Tadeusz Jastrzębski

Dodanie nowej wiadomości: Tadeusz Jastrzębski - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Kaliściak

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Kaliściak - [Wszystkie zmiany]

Jarosław Kruszewski

Dodanie nowej wiadomości: Jarosław Kruszewski - [Wszystkie zmiany]

Elżbieta Dorota Modzelewska

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Dorota Modzelewska - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Turska

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Turska - [Wszystkie zmiany]

Marian Zaczek

Dodanie nowej wiadomości: Marian Zaczek - [Wszystkie zmiany]

Anna Zielińska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Zielińska - [Wszystkie zmiany]

MENU

Dodanie nowej wiadomości: MENU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00322-37/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00322-37/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Sylwestra Bednarczyka

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Sylwestra Bednarczyka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-I.7621.12.2019.SG z dnia 20 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-I.7621.12.2019.SG z dnia 20 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2020

Wiadomości

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lipca 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 22 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 22 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4222.8.2019.DK z dnia 23 lipca 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4222.8.2019.DK z dnia 23 lipca 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 lipca 2020

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

XVI sesja Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: XVI sesja Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 lipca 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XV/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XV/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian