BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 09 października 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Publikacja informacji z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu, przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża w 2020 roku”

Zmieniono załącznik nr 3, tj. formularz oferty w związku ze zmianą treści SIWZ (WGP7031.4.2019 z dnia 6 listopada 2019r) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 października 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 września 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipca 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Edycja wiadomości ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - [Wszystkie zmiany]

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Edycja wiadomości ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 lipca 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZAŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW

Edycja wiadomości ZAŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Edycja wiadomości PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 27 maja 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

W związku z prośbą o zmianę terminu publikacji ogłoszenia dokonano zmiany w zakresie okresu aktywności na stronie do dnia 09.04.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpnia 2018

Wiadomości

PRZETARG NA ROBOTY DROGOWE

Dołączono przedmiar robót do załączników. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marca 2018

Wiadomości

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marca 2018

Wiadomości

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marca 2018

Wiadomości

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marca 2018

Wiadomości

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - treść w załączniku

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - treść w załączniku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopada 2017

Wiadomości

Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi

Uzupełnienie analizy z 2016 r,. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2017

Wiadomości

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

nowa uchwała w sprawie konsultacji z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 września 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Edycja wiadomości Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 24 lipca 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zmiana załącznika Nr 2 - oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej - [Wszystkie zmiany]

Zbiorcze zestawienie złożonych ofer na zadanie : Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki noznej o wym: 20x40 w miejscowości Jednaczewo

Edycja wiadomości Zbiorcze zestawienie złożonych ofer na zadanie : Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki noznej o wym: 20x40 w miejscowości Jednaczewo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2017

Wiadomości

Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej w miejscowości Jednaczewo

Edycja wiadomości Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej w miejscowości Jednaczewo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 kwietnia 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Edycja wiadomości DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy - [Wszystkie zmiany]

piątek, 14 kwietnia 2017

Wiadomości

Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi

Edycja wiadomości Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 kwietnia 2017

Wiadomości

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Edycja wiadomości Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian