BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4222.8.2019.DK z dnia 23 lipca 2020r.

o możliwości zapoznania się z treścią ponownie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła)o długości ok. 12,923 km, od 0+014,16 do km 12+937,09 wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 km, od km 0+742,28 do km 6+962,20, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica w powiecie łomżyńskim.
Pliki do pobrania: