BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-I.7621.12.2019.SG z dnia 20 lipca 2020 r.

informujące o wydaniu przez Ministra Rozwoju decyzji z dnia 1 czerwca 2020r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017r., znak: AB-I.7820.2.6.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 45+709,00 miejscowość Nowogród gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski gm. Łomża.
Pliki do pobrania: