BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali Nr 313 Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) Programu Aktywności Lokalnej Gminy Łomża pn. „AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ”,
c) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA SESJI

Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 13:19
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 13:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 205 razy