BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMSJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.

W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r. w wyznaczonym terminie t.j. w dniach od 11.02.2019 r.
do 21.02.2019 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej.

 

 Wójt 

mgr Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 14:20
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2019 10:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 645 razy