BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

W dniu 08 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizacje zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z dziedziny: ochrona i promocja zdrowia.
 Oferta zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża w dniach od 09.11.2018 r. do 16.11.2018 r. Uwagi można było zgłaszać do dnia 16 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.
 W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.
 
Wójt
 
Piotr Kłys
Data powstania: wtorek, 20 lis 2018 10:21
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2018 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 679 razy