BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Gminy Łomża zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.

Treść sprawozdania przedstawia załącznik zamieszczony poniżej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 14:11
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 14:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7702 razy