BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
W dniu 31 października 2011 r. zakończono konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 31 sierpnia 2011 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.
Konsultacje odbyły się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony do dnia
31 października 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Uwag do projektu Programu nie zgłoszono.
Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XII/67/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2011 r.

 

Data powstania: piątek, 30 gru 2011 08:37
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2011 08:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 16458 razy