BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-II.7621.5.2019.ML.30 (DLI.2.6621.12.2018.ML) z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wydania decyzji z dnia 20 maja 2020 r. znak: DLI-II.7621.5.2019.ML.28 (DLI.2.6621.12.2018.ML), uchylającą w części i or5zekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: AB-I.7820.2.8.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski w gm. Łomża do km 56+272 – granicy miasta Łomża, powiat Łomżyński.
Pliki do pobrania: