BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4222.6.2019.PL z dnia 03 lutego 2020r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak WOOŚ.4222.6.2019.PL z dnia 17 grudnia 2019r. uwzględniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63”.
Pliki do pobrania: