BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.070.4.2019.DK z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, postanowienia w którym przedstawiono stanowisko, iż aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03 lutego 2014 r. znak: WOOŚ-II.4200.1.2012.DK o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).
Pliki do pobrania: