BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.3.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wydania decyzji nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin od km 5+796 do km 32+565 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania: