BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA z dnia 02 stycznia 2020 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.01.2020 r. znak: AB-I.7820.11.1.2019.IA o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, jak i pełnym materiale dowodowym, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17.12.2019 r. znak: WOOŚ.4222.6.2019.PL, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w sprawie prowadzonej z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie – właściwego zarządcy drogi oraz o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na odcinku: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 oraz o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania: