BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.3.2019.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania: