BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie rynku

sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium Gminy Łomża

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża  oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod realizację terenów inwestycyjnych. Oferty należy przesyłać w wersji papierowej na adres: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@gminalomza.pl do dnia 29 listopada 2019 r.

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części lub całości zamówienia.
  3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
  4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

 Załączniki:

  1. opis przedmiotu zamówienia
  2. orientacyjne granice obszaru poszczególnych opracowań
  3. przykładowy formularz ofertowy                         
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:53
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 379 razy