BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA

o ponownej możliwości zapoznania się stron z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i dokumentacją w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63 oraz zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania: