BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.3.2019.MB

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, an odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, od km 0+014,16 do km 12+937,09, wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 km, od km 0+742,28 do km 6+962,20, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie łomżyńskim.
Pliki do pobrania: