BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Panśtwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów oraz na regulację wód i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, a także lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. "projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Maz-Szczuczyn, odcinek węzeł Łomża Zachód do węzła Kolno z budową odcinka drogi krajowej nr 64"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 paź 2019 08:21
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2019 08:27
Opublikował(a): Kinga Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 413 razy