BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Panśtwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Lepacka Struga i Narew obiektów mostowych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Lepacka Struga i Narem nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych w ramach zadania budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 paź 2019 08:06
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2019 08:27
Opublikował(a): Kinga Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 394 razy