BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę przepustów, rowu krytego, wpustów deszczowych, wylotów betonowych, studni chłonnej na działkach o nr ew. 992, 999/3, 1022, 1025/4, 1203/2, 1274, 1276 obręb Mątwica gm. Nowogród, 719, 798/3, 802,921,908/1, 1009/1, 1009/2 obręb Nowe Kupiski gm Łomża, usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowu poprzez projektowane wyloty betonowe oraz do studni chłonnej, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 645 od km 44+709 do km 53+891,65 zlokalizowanego and działkach o nr ew 992, 999/3, 1022, 1025/4, 1203/2, 1274, 1276 obręb Mątwica gm. Nowogród, 719, 798/3, 802,921,908/1, 1009/1, 1009/2 obręb Nowe Kupiski gm Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 wrz 2019 08:17
Data opublikowania: środa, 4 wrz 2019 08:30
Opublikował(a): Kinga Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 456 razy