BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów oraz na regulację wód i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, a także na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła "Łomża zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lip 2019 08:19
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2019 09:01
Opublikował(a): Kinga Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 577 razy