BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz na usługę wodną, tj. na odprowadzanie za pomocą kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód, a także na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów związanych z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) raz z budową odcinka drogi krajowej nr 64"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lip 2019 08:11
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2019 09:01
Opublikował(a): Kinga Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 516 razy