BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

o wydaniu decyzji udzielającej Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz rurociągów technologicznych, a także lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z "budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin"
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2019 13:32
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2019 13:37
Opublikował(a): Mateusz Hil
Zaakceptował(a): Mateusz Hil
Artykuł był czytany: 517 razy