BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku dotację w wysokości 11.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.