BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) na członków komisji konkursowej

W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 05.02.2018 do 27.02.2018 roku żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej.