BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert Nr 1/2018

Wójt Gminy Łomża zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy Łomża do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku.

Szczegóły naboru określa ogłoszenie stanowiące załącznik Nr 1. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2018 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2018 15:40
Opublikował(a): Katarzyna Modzelewska
Zaakceptował(a): Katarzyna Modzelewska
Artykuł był czytany: 1165 razy