BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport z konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018-2022

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXI/187/17 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”.

Raport w załączeniu.