BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁOMŻA

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXI/187/17 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”.

Celem konsultacji jest zbieranie uwag i/lub propozycji dotyczacych Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Łomża.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022, który udostepnia się wraz z formularzem konslutacji: 

- na stronie internetowej Gminy Łomża (gminalomza.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (gminalomza.pl/bip);

- w Urzędzie Gminy Łomża, pok. 11A

 

Konsultacje prowadzone będą  dniach 04-11.12.2017 r. w następujących formach:

- zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć drogą tradycyjną na adres Urzedu Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego)

- bezpośrednio do sekretariatu Urzedu Gminy Łomża, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu

- za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: kmodzelewska@gminalomza.pl 

- podczas konferencji podsumowującej prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lomża na lata 2018-2022, która odbędzie się w dniu 11.12.2017 r w siedzibie Szkoły Podstawowej w Wygodzie (stołówka szkolna) w godz. 12.00-14.00

 Link do zapoznania się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022

https://wetransfer.com/downloads/fb36153a3dd7e6426cd5d7310bcaf6bb20171206115007/b3a529acd0ea458e33feb674f598fa6820171206115007/ade0bb

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji  zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łomża oraz tablicy ogłoszeń. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 14:50
Opublikował(a): Katarzyna Modzelewska
Zaakceptował(a): Katarzyna Modzelewska
Artykuł był czytany: 1241 razy