BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia na usługę biegłego rewidenta

Zawiadamia się, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na potrzeby realizacji projektu "Z ludźmi i dla ludzi - partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018-2022" wybrano ofertę Nr 5. Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident, 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90 Cena oferty: 1 451,40 zł

Zbiorcze zestawienie ofert przesłanych do godz. 12.00, dnia 29 listopada 2017 r., w załączeniu do  niniejszej informacji.

Pliki do pobrania: