BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

RAPORT Z KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Wójt Gminy Łomża uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” nie wpłynęła żadna uwaga zainteresowanych stron.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2017 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2017 14:21
Opublikował(a): Katarzyna Modzelewska
Zaakceptował(a): Katarzyna Modzelewska
Artykuł był czytany: 1039 razy