BIP Gminy Łomża

INORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 6 mar 2019 13:04
w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2019 roku - treść informacji w załączniku.
Czytaj całość

Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na udzielenie kredytu

środa, 24 paź 2018 12:00
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

środa, 14 lut 2018 11:08
w postępowaniu: „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2018 roku” - treść w załączniku.
Czytaj całość