Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 267/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 25 kwietnia 2022 r.

2022-05-02 08:10 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 267/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przejdź do wiadomości