Strona główna » Inwestycje » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
17
cze
2015

Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

12 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża odbyło się spotkanie z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – firmą Pomorska Grupa Konsultingowa, reprezentowaną przez Pana dr Romualda Meyera.

Dr Meyer wygłosił interesującą prelekcję na temat gospodarki niskoemisyjnej, działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki i jakości powietrza oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Ponadto Prowadzący przekonywał uczestników spotkania, że dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania
ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Łomża - Piotr Kłys, Sekretarz Gminy Łomża - Dorota Pazik, Naczelinik Wydziału Gospodarki Przestrzennej - Grażyna Paluszkiewicz, Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża - Tomasz Tyszka, pracownicy Urzędu Gminy Łomża, dyrektorzy szkół, radni oraz sołtysi.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator