Strona główna » Inwestycje » Przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki
13
wrz
2016

O projekcie

Gmina Łomża realizuje projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki”.
Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020.

Łączna długość planowanego do przebudowy odcinka, prowadzącego od drogi krajowej Nr 61 do końca wsi, wyniesie 950 m. Jezdnia poszerzona zostanie do szerokości 6 m., a po obu jej stronach w terenie zabudowanym powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Zgodnie z umową dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 63,63%.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator