Strona główna » Inwestycje » Przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki » Realizacja projektu

Mieszkańcy Grzymał Szczepankowskich doczekali się drogi

Pierwsza dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pierwsza sześciometrowa i pierwsza wybudowana...
więcej

Ruszyły roboty budowlane na drodze w Grzymałach Szczepankowskich

Zgodnie z przyjętą w trakcie przetargu formułą „zaprojektuj i wybuduj”, po wykonaniu projektu i uzyskaniu p...
więcej

Jest pozwolenie na przebudowę drogi Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki!

Gmina Łomża 6 lutego 2017 r. otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegająca na przebudow...
więcej

Gmina czeka na pozwolenie na budowę

Zakończyły się już prace związane z przygotowaniem projektu przebudowy drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały ...
więcej

Droga w Grzymałach Szczepankowskich na etapie prac projektowych

Prace związane z przebudową drogi w Grzymałach Szczepankowskich wkroczyły w nowy etap. 19 sierpnia została ...
więcej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. D...
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z...
więcej

Otwarcie ofert na przebudowę drogi w Grzymałach Szczepankowskich

Dzisiaj odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie.
więcej

Przebudowa drogi w Grzymałach Szczepankowskich coraz bliżej. Umowa już podpisana.

28 lipca 2016 r. Wójt Gminy Łomża w obecności skarbnika gminy Pani Anny Lachowskiej podpisał umowę na reali...
więcej

Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki

Przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki – w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
więcej

Droga w Grzymałach Szczepankowskich z dofinansowaniem

Na ogłoszonej w tym miesiącu liście inwestycji drogowych, które zostaną dofinansowane w ramach Programu Roz...
więcej