rada-gminy

Zdjęcie do wiadomości Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

23 maj 2024
- Zrobiliśmy dużo, ale chcemy jeszcze więcej. W latach 2019 – 2023 na inwestycje wydatkowaliśmy ponad 73 mln zł. Było to 2,5 razy więcej niż kadencji lat 2014-2018. Tylko w 2023 roku wyniosły one 22 mln zł. To o blisko 30% więcej niż rok wcześniej i ponad dwa razy więcej niż dwa i trzy lata wcześniej – mówił wójt Piotr Kłys podczas omawiania Raportu o stanie gminy za 2023 r., przedstawianego na II sesji Rady Gminy. Nowo wybrana rada udzieliła wójtowi jednogłośnego wotum zaufania, absolutorium i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zdjęcie do wiadomości Wójt Piotr Kłys z jednomyślnym  wotum zaufania i absolutorium od Rady Gminy Łomża

Wójt Piotr Kłys z jednomyślnym  wotum zaufania i absolutorium od Rady Gminy Łomża

26 maj 2023
Ponad 77 milionów budżetowych wydatków z czego ponad 17,6 mln zł na inwestycje i spadek zadłużenia gminy o 1,5 mln zł do zaledwie 5,4 mln zł. To podstawowe dane finansowe Gminy Łomża za 2022 rok. Wójt Gminy Piotr Kłys przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i Raport o stanie Gminy Łomża za 2022 rok. Oba dokumenty zostały przyjęte jednomyślnie, a Wójt Piotr Kłys otrzymał od Rady wotum zaufania i absolutorium.
Zdjęcie do wiadomości Proinwestycyjny budżet Gminy Łomża na 2023 r.

Proinwestycyjny budżet Gminy Łomża na 2023 r.

30 gru 2022
Dochody na poziomie 62,4 mln zł, a wydatki na poziomie 74,1 mln zł, z czego ponad 27,5 mln zł na inwestycje  – to podstawowe wielkości uchwalonego przez Radę Gminy Łomża budżetu gminy na 2023 rok.  - Pomimo inflacji i wzrostu kosztów nasz budżet jest nadal budżetem proinwestycyjnym. Zaplanowane na 2023 rok wydatki na inwestycje są rekordowo wysokie – podkreśla Wójt Piotr Kłys. Radni gminy budżet uchwalili niemal jednomyślnie.
Zdjęcie do wiadomości 20 lat w samorządzie gminnym

20 lat w samorządzie gminnym

5 gru 2022
30 listopada 2022 roku jubileusz 20-lecia działalności w samorządzie Gminy Łomża  obchodził Sławomir Zacharczyk - obecny Przewodniczący Rady Gminy Łomża. Pan Sławomir jest radnym najdłużej zasiadającym w radzie w historii Gminy Łomża. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Sławomir Zacharczyk odbierał życzenia i gratulacje.
Zdjęcie do wiadomości Zmarł były radny - Zygmunt Lutostański

Zmarł były radny - Zygmunt Lutostański

30 lip 2022
Ze smutkiem i żalem informujemy, że 30 lipca 2022 r. odszedł od nas śp. Zygmunt Lutostański. Był Radnym Gminy Łomża w latach 2010- 2018. Wójt Gminy Piotr Kłys składa kondolencje rodzinie.
Zdjęcie do wiadomości Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

1 cze 2022
Jednomyślnie, 15 głosami „za” Rada Gminy Łomża udzieliła Wójtowi Piotrowi Kłysowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2021 r. Głosowania radnych poprzedziła prezentacja przez Wójta Raportu o stanie Gminy Łomża za 2021 r. - Mimo pandemii koronawirusa ubiegły rok był dobrym rokiem w naszej gminie – mówił Wójt Piotr Kłys.
Zdjęcie do wiadomości Apel radnych w sprawie przystanków w mieście Łomża

Apel radnych w sprawie przystanków w mieście Łomża

28 mar 2022
APEL RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy regularne osób
Zdjęcie do wiadomości Budżet na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

Budżet na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

30 gru 2021
Dochody na poziomie 49 539 544,35 zł i wydatki w wysokości 62 868 590,63 zł, zakłada budżet Gminy Łomża na 2022 rok. Dokument radni gminy przyjęli podczas sesji 30 grudnia 2021 r. Uchwałę o przyjęciu budżetu radni podjęli jednomyślnie – 15 głosami „za”. Wcześniej projekt budżetu przygotowanego przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zdjęcie do wiadomości Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

27 maj 2021
Radni Gminy Łomża jednogłośnie udzielili Wójtowi Piotrowi Kłysowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2020 rok. Także jednogłośnie radni udzielili Wójtowi Kłysowi wotum zaufania. Czwartkowe głosowania potwierdza dobrą i owocną współpracę między organami władzy Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości Budżet Gminy Łomża na 2021 rok przyjęty bez zastrzeżeń

Budżet Gminy Łomża na 2021 rok przyjęty bez zastrzeżeń

1 lut 2021
Dochody na poziomie 56 405 913,08 zł i wydatki w wysokości 60 235 742,76 zł, zakłada budżet Gminy Łomża na 2021 rok. Dokument radni gminy przyjęli podczas sesji 29 stycznia 2021 r. Uchwałę o przyjęciu budżetu radni podjęli jednomyślnie i co znamienne, nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu przygotowanego przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała projekt.
Zdjęcie do wiadomości ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY  ŁOMŻA!

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!

30 maj 2019
<div align="justify">Maj to okres wielu podsumowań nie tylko budżetowych. W tym roku to także czas przedstawienia po raz pierwszy przez wójtów, burmistrzów i prezydentów Raportów o stanie Gminy/Miasta i rozliczenia ich z realizacji założeń finansowych.</div>

Rada Gminy Łomża VIII kadencji

19 lis 2018
Przewodniczący Rady: Sławomir Zacharczyk Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Jankowski
Zdjęcie do wiadomości Mieszkańcy Gminy Łomża wybrali swoich przedstawicieli

Mieszkańcy Gminy Łomża wybrali swoich przedstawicieli

23 paź 2018
Mieszkańcy Gminy Łomża licznie stawili się do urn wyborczych i wybrali radę gminy i wójta VIII kadencji samorządu. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 57,58% przy 52,72% frekwencji w województwie podlaskim i 54,80% w skali kraju. Na Wójta ponownie wybrano Piotra Kłysa przy 65,74% poparciu, a 5 okręgów ma nowych radnych.
Zdjęcie do wiadomości Wójt Gminy Łomża z absolutorium

Wójt Gminy Łomża z absolutorium

5 cze 2017
Maj i czerwiec to okres podsumowań budżetowych... To także czas rozliczania wójtów i burmistrzów z realizacji założeń finansowych. Podczas ostatniej sesji radni Rady Gminy Łomża debatowali nad przedłożonym przez wójta Piotra Kłysa sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili mu z tego tytułu absolutorium.
Zdjęcie do wiadomości XXV sesja Rady Gminy Łomża

XXV sesja Rady Gminy Łomża

2 sty 2017
30 grudnia radni Rady Gminy Łomża po raz ostatni w 2016 r. spotkali się na wspólnych obradach. Podczas XXV sesji podjęto 9 uchwał, w tym budżet na 2017 rok i Wieloletnią Prognozę finansową na najbliższe 6 lat. Zapadły również postanowienia w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w sprawach organizacyjnych Rady.
Zdjęcie do wiadomości Jednomyślne absolutorium w gminie Łomża

Jednomyślne absolutorium w gminie Łomża

1 cze 2016
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Łomża za wykonanie ubiegłorocznego budżetu podczas XX sesji rady gminy. - Wykonanie budżetu, po raz pierwszy w historii zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową bez ani jednej uwagi – podkreślał wójt Piotr Kłys.
Zdjęcie do wiadomości XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża

12 lut 2016
Wczoraj (11.02) odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża zwołana przez Przewodniczącego na wniosek 8 radnych. Głównym punktem dołączonego do wniosku porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach i Puchałach. W sesji uczestniczyli wszyscy radni, mieszkańcy wsi Puchały i Czaplice, wójt Piotr Kłys, sołtysi oraz pracownicy Urzędu.

Informacja o XVII sesji Rady Gminy łomża

22 sty 2016
Sesja odbędzie się dnia 29 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
Zdjęcie do wiadomości Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok

Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok

30 gru 2015
Podczas dzisiejszej XVI sesji (30.12), radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu proponowanego przez wójta Piotra Kłysa budżetu gminy na rok 2016. Planowane dochody budżetowe oszacowano na kwotę 26 673 777,45 zł, a wydatki na kwotę 26 490 453,45 zł. Nadwyżka w wysokości 183 324,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów bankowych.
Zdjęcie do wiadomości XV sesja Rady Gminy Łomża

XV sesja Rady Gminy Łomża

1 gru 2015
27 listopada odbyła się XV sesja Rady Gminy Łomża VII kadencji. Uczestniczyło w niej 13 radnych, Wójt Piotr Kłys, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. W trakcie posiedzenia podjęto 10 uchwał.

Informacja o XV sesji Rady Gminy Łomża

24 lis 2015
Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
Zdjęcie do wiadomości XIV sesja Rady Gminy Łomża

XIV sesja Rady Gminy Łomża

28 paź 2015
27 października 2015 r. radni zebrali się na XIV sesji Rady Gminy Łomża. W posiedzeniu wzięli udział Wójt Piotr Kłys, sołtysi, pracownicy urzędu i zaproszeni goście wśród których znalazł się wybrany na nową kadencję Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski oraz Adam Niebrzydowski – Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. Na sesji podjęto 6 uchwał.

Informacja o XIV sesji Rady Gminy Łomża

20 paź 2015
Sesja odbędzie się dnia 27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
Zdjęcie do wiadomości XIII sesja Rady Gminy Łomża

XIII sesja Rady Gminy Łomża

30 wrz 2015
W dniu wczorajszym (29 września) odbyła się XIII sesja Rada Gminy Łomża VII kadencji. Uczestniczyło w niej 14 radnych, Wójt Piotr Kłys, 15 sołtysów, pracownicy urzędu oraz goście, wśród których znalazł się Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Podczas posiedzenia podjęto 6 uchwał.

Informacja o XIII sesji Rady Gminy Łomża

22 wrz 2015
Sesja odbędzie się dnia 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
Zdjęcie do wiadomości XII sesja Rady Gminy Łomża

XII sesja Rady Gminy Łomża

2 wrz 2015
XII sesja Rady Gminy Łomża odbyła się 28 sierpnia 2015 r. Na posiedzeniu podjęto 7 uchwał i zapoznano się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Adam Niebrzydowski przedstawił informację na temat odszkodowań dla rolników za straty poniesione w wyniku suszy.
Zdjęcie do wiadomości X sesja Rady Gminy Łomża - Zakład Usług Komunalnych utworzony

X sesja Rady Gminy Łomża - Zakład Usług Komunalnych utworzony

1 lip 2015
X sesja Rady Gminy Łomża odbyła się 30 czerwca 2015 r. W trakcie posiedzenia podjęto 7 uchwał oraz rozpatrzono wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany został również najnowszy nabytek gminy - ciągnik marki New Holland z przyczepą samowyładowczą, który służył będzie do prac zlecanych przez nowo utworzony zakład usług komunalnych.
Zdjęcie do wiadomości IX sesja Rady Gminy Łomża

IX sesja Rady Gminy Łomża

3 cze 2015
W dniu 29 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Łomża VII kadencji. Wzięli w niej udział wszyscy radni, Wójt Piotr Kłys, 11 sołtysów, pracownicy urzędu i zaproszeni goście. Na sesji podjęto 7 uchwał.

Informacja o VIII sesji Rady Gminy Łomża

24 kwi 2015
Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1 2 >>