Apel radnych w sprawie przystanków w mieście Łomża

Foto nr 42775
Fotogaleria
APEL RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy regularne osób

My, Radni Gminy Łomża, z wielkim rozczarowaniem odebraliśmy informację o zdjęciu przez Radę Miejską Łomży z proponowanego porządku obrad L Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej w dniu 23 lutego 2022 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców. 

Mając na uwadze celowość działań i dobro mieszkańców Gminy Łomża zwracamy się z apelem do Radnych Miasta Łomża o doprowadzenie do podjęcia przez Radę Miejską Łomży zmiany treści załącznika do uchwały nr 370/XXXVI/21 z dnia 31 marca 2021 r. W załączniku tym określono wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy regularne osób w Mieście Łomża. Przy niemal wszystkich przystankach, w kolumnie Uwagi jest wpis TKM, czyli udostępniany tylko dla komunikacji miejskiej. Taki zapis powoduje, że autobusy innych przewoźników nie mogą otrzymać zgody na zatrzymanie się na tym przystanku. Dotyczy to także autobusów PKS Nova, spółki należącej do samorządu województwa podlaskiego, która jest m.in. operatorem usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Łomża.

Mieszkańcy podłomżyńskich miejscowości dojeżdżając autobusami tego przewoźnika do Miasta Łomża nie mogą wysiadać z i wsiadać do autobusów na innych przystankach niż wyznaczone. Jest to szczególnie uciążliwe dla młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich w Mieście Łomża oraz osób starszych chcących dojechać autobusem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy lekarzy specjalistów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Mając na uwadze wniosek Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 listopada 2021 r. do Prezydenta Miasta Łomży Pana Mariusza Chrzanowskiego, zwracamy się do Państwa Radnych z apelem o doprowadzenie do zmian w załączniku ww. uchwały, tak aby umożliwić zatrzymywanie się autobusów innych przewoźników niż MPK na wskazanych poniżej przystankach autobusowych zlokalizowanych na obszarze Miasta Łomża:

  1. Al. Legionów KOPERNIKA 03
  2. Al. Legionów DWORZEC 06
  3. Al. Legionów BLASZAK 07
  4. Al. Piłsudskiego SZPITAL 03
  5. Al. Piłsudskiego KSIĘCIA JANUSZA 04
  6. Przykoszarowa PĘTLA V 02
  7. Przykoszarowa PĘTLA V 04
  8. Sikorskiego CEGIELNIANA 06
  9. Sikorskiego WĄSKA 14
  10. Sikorskiego HOTEL 15

Uważamy, że wskazane wyżej lokalizacje zaspokoiłyby minimum oczekiwań mieszkańców Gminy Łomża, ale także pozostałych gmin znajdujących się w pobliżu Miasta Łomża.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zacharczyk

Fotogaleria