Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 265/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 19 kwietnia 2022 r.

2022-05-09 13:33 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 265/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża realizacji Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Przejdź do wiadomości