Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXII/274/22 Rady Gminy Łomża z dnia 28 marca 2022 r.

2022-04-04 13:58 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXII/274/22 Rady Gminy Łomża z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji przedmiotowej dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z uwzględnieniem obowiązujących taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Przejdź do wiadomości