Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
22
sty
2016

Informacja o XVII sesji Rady Gminy łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łomża,
d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021,
e) planu pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
f) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): samorząd,