Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka komunalna
23
gru
2015

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Łomża - procedury

Rozpoczęcie akcji zimowej

1. Na wniosek sołtysa wsi lub radnego (telefoniczny lub osobisty)
2. Wskutek uzasadnionych  sygnałów mieszkańców wsi (informacje uzyskiwane telefonicznie i bezpośrednio w urzędzie, pok. Nr 10.  tel. 86 4737329 w godzinach pracy urzędu)
3. Inicjatywa własna zarządcy drogi
4. Na wniosek Innych organów i jednostek (np. zarządcy innych dróg, policja itp.)
Na całości dróg gminnych (wraz z ulicami) - 304 km; w tym utwardzone 75,0 km (do zimowego utrzymania ok. 140 km) przyjęto  jeden standard utrzymania dróg w okresie zimowym
Opis standardu:
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa likwidowana lokalnie w zależności od potrzeb - na podstawie indywidualnych zgłoszeń dokonywanych   osobiście  lub telefonicznie przez osoby wskazane wyżej. Dotyczy  odcinków dróg  charakteryzujących się: niebezpiecznymi zakrętami, dużym pochyleniem oraz na  trasach dowozu dzieci do szkół (drogi gminne). Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zaliczono do nich:
- Droga Nr 105705B (droga krajowa Nr 63-Zosin)
- Droga Nr 105706B (droga krajowa Nr 63-Siemień Nadrzeczny)
- Droga Nr 105830 we wsi Siemień Nadrzeczny (Droga gminna Nr 105706B – droga powiatowa Nr 1937B)
- Droga Nr 105708B (Podgórze-Siemień Rowy - Siemień Nadrzeczny)
- Droga Nr 105795B (ul. Lipowa we wsi Podgórze)
- Droga Nr 105734B (ul. Dolna we wsi Podgórze
- Droga Nr 105794B (ul. Kościelna we wsi Podgórze
- Droga Nr 105705B (droga krajowa Nr 63-Zosin)
- Droga Nr 105719B (droga wojewódzka Nr 679-Lutostań-Koty)
- Droga Nr 105711B (droga krajowa Nr 63-Modzele Skudosze-Modzele Wypychy,
- Droga Nr 105681B (Stare Kupiski-Jednaczewo)
- Droga Nr 105736B (ul. Łomżyńska we wsi Jednaczewo)
Inne miejsca  ustalone indywidualnie przez zarządcę  drogi (Wójt Gminy Łomża)

Dopuszczalne odstępstwa od stanu opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane):
Po ustaniu opadów śniegu (dotyczy jezdni i poboczy)
- Śnieg luźny może zalegać do 8 godz.
- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 8 godz.
W przypadku ciągłych i długotrwałych opadów śniegu – decyzję o każdorazowym uruchomieniu akcji w czasie trwania opadów podejmuje zarządca dróg mając na uwadze uniknięcie paraliżu komunikacyjnego.  
3.    Ustalono następujący skład osobowy osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji o stanie dróg i telefony kontaktowe:
- Antoni Szepietowski - Inspektor (tel. 86 47-37-329) lub 786021078
- Krystyna Lipińska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury (tel. 86 47-37-325)
- Krzysztof Niemyjski – Inspektor ds. obrony cywilnej (tel. 86 47-37-326)
• Powyższe kontakty są dostępne codziennie w czasie pracy urzędu tj. w okresie poniedziałek-piątek, w godz. 7.45 do 15.45.
• W innym czasie - w miarę możliwości i dostępności pracowników w ramach ich czasu wolnego.
• W wyjątkowych  sytuacjach (np. stan klęski żywiołowej) Zarządca drogi może wprowadzić dyżury całodobowe. W takim przypadku telefony kontaktowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża.   

Prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą w zależności od warunków atmosferycznych w systemie jedno lub wielozmianowym (w tym w okresie nocnym). Zarządca dróg gminnych utrzymuje kontakt  i koordynuje prace ZUD nawet poza godzinami pracy urzędu (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami).
Opis prowadzenia akcji
1. Rozpoczęcie akcji następuje po ustaniu opadów, w każdym rejonie - z uwzględnieniem działań priorytetowych (pkt  1 i 2). Akcja zimowa (odśnieżanie) będzie  prowadzona w każdej miejscowości, w kolejności wynikającej z geograficznego ich umiejscowienia na trasie przejazdu sprzętu (unikanie zbędnych i niecelowych przejazdów).
2. W przypadku występowania zjawisk o charakterze lokalnym oraz w przypadkach  nieobjęcia akcją opisaną w pkt.1. – podjęcie akcji następuje każdorazowo na indywidualne zgłoszenie uprawnionych osób lub instytucji.
3. Kluczowe elementy akcji ZUD (zimowe utrzymanie dróg):
a) skierowanie sprzętu do akcji  ZUD - z określeniem rodzaju i ilości (decyzja pracownika Gminy),
b) dojazd na miejsce pracy (czas nieefektywny – niepłatny z wyjątkiem tras dojazdu dotyczących  dróg  gminnych. W takim przypadku czas ten zaliczany jest do efektywnego czasu pracy na terenie  sołectwa, w którego obrębie leży droga - o ile będą prowadzone na niej prace ZUD),
c) nawiązanie kontaktu z sołtysem w celu ustalenia czasu rozpoczęcia akcji (o ile jest to możliwe, w przypadku braku takiej możliwości – w możliwie najszybszym innym terminie),
d) akcja na terenie wsi (pod nadzorem sołtysa o ile jest to możliwe),
e) potwierdzenie czasu pracy na karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu – w dniu wykonania prac lub najpóźniej dna następnego, jeśli akcja realizowana była w okresie nocnym,
f) przejazd do następnej wsi (czas nieefektywny – niepłatny z wyjątkiem tras przejazdu dotyczących  dróg  gminnych. W takim przypadku czas ten zaliczany jest do efektywnego czasu pracy na terenie  sołectwa, w którego obrębie leży droga -  o ile będą prowadzone na niej prace ZUD),
g) funkcje kontrolne zarządcy drogi.
Priorytety  dotyczące kolejności prowadzenia akcji opisanej  w pkt. 1 stosuje się do:
1. Tras dowozu dzieci do szkół (dla dróg gminnych)
a) Wygoda - Bacze Suche – Wygoda –Modzele Skudosze – Modzele Wypychy  - Wygoda – Podgórze – Łomża
b) Koty – Lutostań – Gać – Milewo – Puchały Nowe Wyrzyki – Siemień Rowy – Łomża
c) Konarzyce – Zawady – Giełczyn (ul. Spokojna) – Łochtynowo – Dłużniewo – Jarnuty  - Łomża
2. Wypadków i zdarzeń losowych (np. choroba, dojazd karetki, pogrzeb itp.) – po indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby do sołtysa wsi  lub bezpośrednio do Urzędu Gminy; pok. Nr 10, tel. 864737329 lub 786021078.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): zima,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.