Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
22
sty
2021

Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!

Od początku ubiegłego roku wszyscy Polacy, także wszyscy mieszkańcy Gminy Łomża zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża odbieramy metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty), szkło (zielony), papier (niebieski), bioodpady (brązowy lub kompostownik) oraz odpady resztkowe (czarny).

Zgodnie z regulaminem oddzielnie muszą być zbierane także meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów.

W ostatnim czasie pracownicy Urzędu Gminy Łomża kontrolowali jakość selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców. Niestety, wyniki kontroli wskazują, iż część mieszkańców jeszcze nie prowadzi prawidłowej segregacji odpadów. W kontrolowanych pojemnikach i workach stwierdzono przypadki, iż znajdowały się w nich nieodpowiednie odpady. Na przykład w pojemniku na odpady resztkowe, umieszczone były odpady, które powinny znaleźć się w worku na selektywną zbiórkę szkła, a w workach na odpady metali i tworzywa sztucznego, znajdowały się odpady szkła, papieru bądź odpady resztkowe.

Tym razem skontrolowani właściciele nieruchomości, u których stwierdzono nieprawidłowości, zostali jedynie pouczeniu o swoich obowiązkach, ale jeśli kolejne kontrole znowu wykażą nieprawidłową segregację, urzędnicy zobowiązani będą do podejmowania działań admiracyjnych zwiększających czterokrotnie stawki opłat dla gospodarstwa.

Zobowiązani jesteśmy do rygorystycznego egzekwowania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża, ze względu na coraz większe koszty przetwarzania odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2021 roku, decyzją Prezydenta Łomży zostały znacznie podniesione opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Czartorii koło Miastkowa. Poza wzrostem cen Prezydent Miasta Łomży podpisanym zarządzeniem, zatwierdził także zróżnicowanie cen przyjęcia selektywnie zbieranych odpadów, w zależności od jakości segregacji. Poniżej artykułu przedstawiamy porównanie ceny za przyjęcie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, przed i po podwyżce,
z uwzględnieniem podziału na frakcje odpadów prawidłowo i nieprawidłowo posegregowanych. Niektóre pozycje są teraz droższe nawet dziesięciokrotnie.

Opłata za odbiór odpadów

Niestety wspomniana podwyżka cen przyjęcia odpadów w Czartorii ponownie wymusi regulację stawki opłaty za odbiór odpadów w Gminie Łomża. Wypływ na wysokość opłaty mamy wszyscy. Każdy z nas segregując prawidłowo odpady przyczynia się do zmniejszenia kosztów gospodarki odpadami i w konsekwencji zmniejszenia ponoszonej przez wszystkich opłaty. Musimy pamiętać, że obecnie nawet niewielkie pojedyncze ilości odpadów nieprawidłowo posegregowanych w pojemniku, będą powodować znacznie wyższą cenę całego transportu w zakładzie ZGO w Czartorii. Zatem prawidłowo segregując odpady dbamy o środowisko i własne pieniądze.

Ceny za przyjęcie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, przed i po podwyżce wprowadzonej w życie od 1 stycznia 2021 r., z uwzględnieniem podziału na prawidłowo i nieprawidłowo posegregowane.

Frakcja

Cena przyjęcia 1 tony odpadów, przed podwyżką

Cena przyjęcia 1 tony odpadów prawidłowo posegregowanych po podwyżce

Cena przyjęcia 1 tony odpadów nieprawidłowo posegregowanych po podwyżce (tj. np. w pojeździe odbierającym szkło stwierdzono , iż znajdują się pojedyncze odpady np. metalu, papieru, odpadów resztkowych)

szkło

21,60 zł

54,00 zł

273,24 zł

papier

21,60 zł

21,60 zł

201,96 zł

 

Ceny odpadów niezawierających podziału na prawidłowo i nieprawidłowo posegregowane

Frakcja

Cena przyjęcia 1 tony odpadów, przed podwyżką

Cena przyjęcia 1 tony, po podwyżce

metal i tworzywa sztuczne

54,00 zł

261,00 zł

bioodpady

194,00 zł

275,00 zł

odpady resztkowe

426,60 zł

594,00 zł

meble i inne odpady wielkogabarytowe

426,60 zł

897,48 zł

odpady budowlane i rozbiórkowe

426,60 zł

603,72 zł

 

Informacje na temat sposobu segregowania odpadów na terenie gminy Łomża dostępne są na infografikach poniżej lub pod nr tel. 86 4737321.

  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
  • Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Dla wszystkich!
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.