Strona główna » Dla mieszkańców
26
lut
2020

Komisja konkursowa do sprawdzenia ofert

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski.

ZARZĄDZENIE NR 96/20

WÓJTA GMINY ŁOMŻA 

z dnia 26 lutego 2020 r.

 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości  Nowe Kupiski w 2020 r.

        Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019  r. poz. 506, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2019 r. sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

 1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 r. w składzie:

a) Dorota Pazik – przewodniczący Komisji,

b) Katarzyna Jastrzębska – przedstawiciel Wójta – sekretarz komisji,

c) Justyna Napiórkowska – przedstawiciel Wójta – członek komisji.

2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Wójt 

mgr Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.