Strona główna » Inwestycje
5
wrz
2019

Drogi gminne z Funduszu Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych to nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, powołany ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Łomża aktywnie z niego korzysta.

W ramach FDS 2019 gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na budowę trzech odcinków dróg: ul. Janowskiej w Starych Kupiskach oraz ul. Konarskiej i Bocznej w Zawadach.
- Oba wnioski znalazły się na liście zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego i ogłoszonej przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego – informuje Wójt Piotr Kłys. – Cieszy nas zwiększenie kwoty dotacji o dodatkowe 21 mln zł dla województwa podlaskiego. Realizację inwestycji planujemy na lata 2019-2020.
Na ul. Janowskiej zostanie wybudowana jezdnia z kostki betonowej o szer. 6 m. i chodników z kostki betonowej na odcinku 466 m. Przewiduje się również wykonanie poboczy o nawierzchni gruntowo-żwirowej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje oraz budową sieci teletechnicznej i wykonaniem odwodnienia projektowanej ulicy, kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami. Całkowity koszt projektu wynosi 873 672,48 zł, a 60% dofinansowanie – 524 203,48 zł. Projekt ul. Konarskiej i Bocznej w Zawadach obejmuje poszerzenie i utwardzenie jezdni kostką brukową na odcinku o długości 756,93 m (łącznie), budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej), roboty elektryczne, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego, utwardzenie poboczy, poprawę oznakowania drogowego oraz zainstalowanie dwóch progów zwalniających i nadzór inwestorski. Przewidywany koszt projektu to 3 142 520,91 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 2 977 611,14 zł, natomiast niekwalifikowalne - 164 909,77 zł. Dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowalnych daje kwotę 1 786 566,68 zł.

Obecnie w naszej gminie w ramach FDS 2018 realizowana jest przebudowa ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 5 686 701,88 zł a dofinansowanie wynosi 2 783 145,11 zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 września br. Przypomnijmy, że w ramach zadania powstanie: jezdnia z kostki brukowej o długości 1 km 870 m i szerokości 6 m, obustronne szerokie chodniki, wymienione zostanie całe oznakowanie, powstanie 9 przejść dla pieszych, zamontowane zostaną 3 progi zwalniające, nowe przepusty, a skarpy po obu stronach jezdni będą zabezpieczone barierami. Ponadto zostanie przebudowana zatoka autobusowa.

W tym roku gmina również przystąpiła do konkursu w ramach FDS 2020. W sierpniu zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie na 5 odcinków dróg tj.:
- budowę ul. Akacjowej Pniewie. Przewidywany koszt projektu: 2 750 673,59 zł. Koszty kwalifikowalne: 2 733 159,47 zł. Przewidywane dofinansowanie: 1 366 579,74 zł (50% kosztów kwalifikowalnych),
- budowę ul. Ogrodowej w Konarzycach. Przewidywany koszt projektu: 1 339 355,78 zł. Koszty kwalifikowalne: 1 258 260,93 zł. Przewidywane dofinansowanie: 629 130,47 zł (50% kosztów kwalifikowalnych),
- przebudowę ul. Szkolnej oraz budowę ul. Zielonej i Piaskowej w Jednaczewie. Przewidywany koszt projektu: 1 534 913,53 zł. Koszty kwalifikowalne: 1 534 913,53 zł. Dofinansowanie: 767 456,77 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).
W przypadku otrzymania wsparcia finansowego, inwestycje będą realizowane w latach 2020-2021.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.