Strona główna » Inwestycje
18
maj
2018

Przekazanie placu budowy pod stacje uzdatniania wody w Starych Modzelach i Podgórzu

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z terminem umownym (30.04.2018r.) wykonano projekty techniczne i uzyskano decyzje „o pozwoleniu na budowę”. W dniu 10.05.2018 roku przekazano plac budowy wykonawcy.

W czynnościach udział wzięli:

- z ramienia zamawiającego: Wójt Gminy Łomża, Krystyna Lipińska i Antoni Szepietowski  z udziałem z branżowych inspektorów nadzoru

- z ramienia wykonawcy: Adam Karetko i kierownik budowy Artur Filipiak

- Dyrektor Zuk Gminy Łomża – przedstawiciel eksploatatora obiektów.

Aktualnie trwają prace związane z budową zbiorników wyrównawczych  Wykonano wykopy pod płytę fundamentową. Trwa  wykonywanie zbrojenia i budowa płyty.

Pod koniec września 2017 wójt gminy Łomża podpisał umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stare Modzele i Podgórze oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki. Inwestycja kosztować będzie ponad 4 miliony, z czego prawie dwa miliony gmina pozyskała z PROW.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca – firma Instalcompact sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego k/Poznania wykona zakres robót polegających na:

 •          przebudowie studni głębinowych wraz z wymianą pomp i okablowania energetycznego włącznie,
 •          wymianie rurociągów tłocznych,
 •          wymianie urządzeń technicznych i technologicznych stacji z zastosowaniem technologii „nierdzewnej”,
 •          budowie zbiorników retencyjnych wody,
 •          przebudowie systemu odprowadzania wód popłucznych,
 •           przebudowie budynku stacji z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji oraz wykonaniu prac remontowych (malowanie ścian sufitów, płytki na posadzkach i  ścianach itp.),
 •           wdrożeniu automatyzacji i komputerowego sterowania procesami poboru i uzdatnia wody w stacji,
 •          zagospodarowaniu terenu stacji wraz z utwardzeniem wewnętrznych dróg dojazdowych oraz wykonaniem ogrodzenia,
 •          przebudowie istniejącego systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (zastąpienie istniejącego rowu rurociągiem i budowa przepustu na drodze gminnej).

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinasowanie zadania ze środków unijnych to kwota 1 999 999,00 zł. 

 • Przekazanie placu budowy pod stacje uzdatniania wody w Starych Modzelach i Podgórzu
 • Przekazanie placu budowy pod stacje uzdatniania wody w Starych Modzelach i Podgórzu
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.