Strona główna » Dla mieszkańców
2
maj
2018

Program rewitalizacji Gminy Łomża został zaakceptowany

W gminie Łomża rewitalizacja obejmie miejscowości: Stare Modzele, Modzele-Wypychy, Chojny Młode, Puchały, Lutostań, Mikołajki, Wygoda, Bacze, Gać. To łącznie 4,8 km2, czyli 1,8 proc. powierzchni gminy. Mieszka tam 3047 osób – 27,7 proc. mieszkańców.

Gmina Łomża zaplanowała do realizacji 27 głównych projektów o wartości ok. 16 mln zł. Zakładają one np. budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, modernizację świetlic wiejskich, modernizację oświetlenia ulicznego, usuwanie azbestu czy doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także informatyzację bibliotek (w Podgórzu, Pniewie, Wygodzie) oraz świetlic wiejskich (w Chojnach Młodych i Puchałach). Gmina chce też m.in. wybudować chodniki we wsi Wygoda oraz zmodernizować tam wodociąg, w Pniewie planuje utworzenie klubu seniora.

Mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją będą też mogli skorzystać z różnego rodzaju działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji czy zakładaniem działalności gospodarczej.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator